Los más vendidos

Información

Fabricantes

No hay fabricantes disponibles

Promociones especiales

Proveedores

No hay proveedores

........................................................................................................

Proxecto“GESTALGAR: Xestión integral de algas de arribazón en Galicia. Valoración por compostaxe biolóxica

Proxecto financiado por: Proxecto apoiado por:


Cofinanciadopolo Fondo Europeo de DesenvolvementoRexional (FEDER) no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 1: “Promover odesenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade”


Intacta Gestión Ambiental SL participa no proxecto denominado “GESTALGAR: Xestión integral de algas de arribazón en Galicia. Valoración por compostaxe biolóxica

O obxectivo principal do proxecto é deseñar, desenvolver e validar novos equipos, produtos e procesos de valorización do refugallo de algas de arribazón para aplicacións agronómicas e de remediación ambiental de terreos afectados polo lume, taludes e augas ácidas.

Este proxecto encaixa dentro da Estratexia Rexional de Especialización Intelixente de Galicia, RIS3, como proxecto de valorización dos recursos do mar.

O consorcio do proxecto está formado polas seguintes empresas galegas:

  • Intacta Gestion Ambiental SL

  • Ecocelta Galicia SL

  • Demaux Manufacture SL

O proxecto conta tamén coa colaboración do Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) e do Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL).

Este proxecto foi subvencionado pola Axencia Galega de Innovación no marco da convocatoria 2018 do programa Conecta PEME. Foi apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e conta con cofinanciación do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014 – 2020, Obxectivo temático 1: “Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade”

........................................................................................................

Título: Programa Innova Peme.

Entidades Participantes: Ecocelta Galicia.

Duración: Noviembre 2017 a Noviembre 2018

Axuda: 76.784,44 €

Financiamento: 50% fondos FEDER

........................................................................................................