Los más vendidos

Publicidad agropurín

Esta empresa é beneficiaria dunha axuda para o desenvolvemento do proxecto titulado “Sistema modular de vermigestión de purines para su valorización como fertilizante - AGROPURÍN” por un importe total de 123.558,90 euros e ao amparo da Resolución do 3 de febreiro de 2021 (DOG nº 33, do 18 de febreiro de 2021), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021.

A finalidade do proxecto q é deseñar e implantar unha planta piloto sostible ambiental e economicamente para depuración de xurros nunha instalación existente. Obtención de subprodutos cun valor agronómico que poidan ser almacenables e distribuídos reducindo a incidencia e impacto ambiental de calquera explotación porcina

                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

O proxecto implica a boa parte dos axentes existentes no medio rural, asegurando unha ampla repercusión sobre o territorio, tanto polo volume de residuos que se poden xestionar como pola cantidade de hectáreas susceptibles de aproveitar correctamente os xurros e compostados. Neste proxecto Ecocelta participa de forma activa mediante a aportación de coñecementos científicos-técnicos para a revalorización biolóxica do xurrro de porcino en forma dun fertilizante de calidade mediante compostaxe e vermicompostaxe con miñocas e vermes. Por a sua banda, Coren, a coordinadora do grupo, encargase de realizar una  unha xestión axeitada dos xurros de porcino, co apoio do resto dos socios pretende  crear sinerxias duradeiras entre gandeiro e agricultor cara a unha interación co medio rural máis sostible, eficiente e respectuoso. O Ceteca e a USC estudarán os xurros procedentes de tres tipos de explotacions 30 en total (leitóns, precebo e cebo) e a adaptación a diferentes cultivos, e analizarán os diferentes compost obtidos. Empregarnase novas procesos para a compostaxe da fracción sólida de xurro de porcino, controlando os parámetros microbiolóxicos. 

Título: VIVEDEPUR: Viveiro de plantas macrófitas autóctonas de Galicia para plantas depuradoras”

Entidades Participantes: Ecocelta Galicia INGACAL

Duración: Noviembre 2017 a Noviembre 2019

Axuda: 70.596,21 €

Financiamento: Fondos FEADER